Demontáž a likvidácia azbestu

Chcete sa zbaviť nebezpečného azbestu rýchlo, bezpečne a odborne ?

Narazili ste na azbest pri rekonštrukcii domu či výmene strechy? Nechajte vaše starosti v našich rukách. Likvidujeme azbest a materiál obsahujúci azbest v súlade s platnými predpismi Slovenskej Republiky. Postaráme sa o odstránenie azbestu a jeho odvoz na kľúč.

Komplexné služby v oblastiach likvidácie azbestu

Vďaka dôrazu na kvalitu a nadštandardnému prístupu sme uskutočnili množstvo úspešných projektov v rámci Slovenska. Ponúkame skutočne komplexné služby v odbore likvidácie azbestu, ktoré sú zabezpečené kvalifikovanými odborníkmi a skúsenými pracovníkmi externou firmou. Disponujeme materiálnym, technickým, dopravným a skladovým zázemím. Našou prioritou je dodržanie dohodnutého termínu, zvoleného rozpočtu a vysokou kvalitou prevedenia.

Nezáväzná cenová ponuka na mieru

Nemáte predstavu o tom, koľko by stálo vo vašom prípade odstránenie azbestu? Obráťte sa na nás s vašim problémom a vytvoríme vám nezáväznú cenovú ponuku na mieru. Cena zahŕňa všetky legislatívne kroky, dokumentáciu, bezpečné odstránenie azbestu z poškodených miest a následný vývoz a uloženie ho na skládku nebezpečného odpadu.

Likvidácia azbestu (eternitu) na strechách

Azbestová (eternitová) strecha, jej demontáž, odvoz a likvidácia. Všetko bezpečne, profesionálne a za výhodných podmienok pre Vás.
Máte azbest na streche? Ak nechcete podstupovať zdravotné riziko, určite zvážte jeho odstránenie. Približne po 30 rokov sa začína azbest na streche "droliť" a dochádza k jeho degradácii a uvoľňovaniu azbestových vlákien do ovzdušia, pričom ich spád ohrozuje zdravie Vás a Vašich blízkych. Najväčšie riziko je vdýchnutie azbestových vlákien do pľúc, azbest v nich ostáva po dlhé roky čo môže viesť k riziku vzniku rakovín, prípadne iným zdravotným problémom.
Azbest na streche je potrebné odborne odstrániť, demontovať, ako aj zabezpečiť odvoz a jeho bezpečné uskladnenie. S maximálnym ohľadom na zdravie. Disponujeme kvalifikovaným personálom s dlhoročnými skúsenosťami, potrebnou certifikáciou a bezpečným potrebným vybavením. Pre zákonnú likvidáciu azbestu je rovnako dôležité splniť formálne náležitosti a komunikácia s úradmi. Všetky tieto činnosti vykonáme za Vás, máme s tým bohaté skúsenosti a presne vieme, čo, kedy a kde vykonať. Spoľahnite sa na profesionálov!
Bezpečne, rýchlo a lacno odstránime azbestovú (eternitovú) strechu aj u Vás. Cena už od 12 eur za m2.
Čo Vás čaká pri likvidácii azbestovej strechy (postaráme sa o všetko zo zoznamu):
- Vypracovania dokumentácie, plánu likvidácie a schvaľovací proces na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva ako aj Životného prostredia
- Špeciálna stabilizácia azbestového materiálu opäť s dôrazom na nešírenie azbestu
- Demontáž azbestovej strechy, azbestových dielov a ich uloženie do špeciálnych hermeticky uzavretých vakov.
- Dôkladné a bezpečné vyčistenie všetkých dotknutých priestorov vrátane špeciálnych HEPA filtrov od výskytu azbestu. Následná dokumentácia pre potreby Úradu verejného zdravotníctva
- Odvoz azbestového nebezpečného odpadu na špeciálnu skládku
- Dopracovanie potrebnej dokumentácie a komunikácia s úradmi
- Nakoniec Vám odozvdáme dekontaminované prostredie so všetkou potrebnou dokumentáciou.