Nezáväzná ponuka

NIČ ZA TO NEDÁTE. ZISTIŤ VŠAK MÔŽETE SKUTOČNE VEĽA !

Napíšte nám a dohodneme si stretnutie spojené s obhliadkou Vašej strechy. Na základe obhliadky a spoločnej dohody spracujeme plán výstavby, technické výkresy a záväzný rozpočet. Následne pri uzavretí zmluvy o dielo prichádza časové naplánovanie prác. V dohodnutom termíne súvislé zhotovenie strechy.