Aké krovy poznáme?

Väzníkový krov

Priehradové väzníky sú novodobou alternatívou už k tradičným krovom. Tvarové možnosti väzníkových krovov sú ich veľkou výhodou ale taktiež ľahká a rýchla montáž im dáva veľký priestor na ich uplatnenie. Novodobá technológia pri výrobe ponúka markantné odľahčenie klasických statických prvkov (nosné steny, stĺpy atď.) a taktiež aj úsporu vynaložených nákladov a väčšiu dispozičnú variabilnosť. Ich uplatnenie je v podstate univerzálne, skvelé riešenia predstavujú väzníky hlavne pre stavby s veľkým rozpätím strechy bez dodatočnej vnútornej podpory - napríklad pri priemyselných halách, skladoch, obchodoch alebo hospodárskych budovách. Táto ich jedinečná vlastnosť je veľkou výhodou najmä pri väčších alebo zložitejších rodinných domoch.


Tradičný krov

Klasické krovy sú stáročiami osvedčenými typmi strešných konštrukcií. Tieto konštrukcie sa vždy využívali na stavbu aj v tých najzložitejších tvaroch striech a aj v ťažko dostupných miestach. V dnešnej dobe sa najviac z klasických krovov používa takzvaný hambálkový krov, ktorý je najekonomickejší. Taktiež si ale môžete vybrať aj z iných druhov krovu ako je krov zo stojatou alebo ležatou stolicou pri ktorom sa ale stráca výhoda obytného podkrovia. Klasické krovy majú taktiež výhodu že sú vhodné aj pre strechy z väčším sklonom nad 30°. 

Výhody a nevýhody

VÄZNÍKOVÝ KROV
Výhody

 • Rýchla montáž nepresahujúca jeden deň
 • Úspora financií na montáž stropnej konštrukcie, keďže túto je možné zavesiť priamo na spodnú časť väzníkov
 • Úspora financií pri montáži podbitia vonkajšej rímsy
 • Menšie zaťaženie základov a nosných stien budovy vyplývajúce z nižšej hmotnosti krovu
 • Menšia spotreba reziva a s tým spojený pozitívny dosah na ochranu životného prostredia
 • Možnosť preklenúť rozpätie až 20 metrov
Nevýhody
 • Priestor krovu nie je možné účelne využiť, prípadne len v obmedzenej miere
 • Väzníkový krov je ekonomicky výhodný len do sklonu približne 30°, pri väčšom sklone neprimerane rastú náklady
 • Výroba náročná na vysokokvalifikovanú pracovnú silu

TRADIČNÝ KROV

Výhody

 • Vhodnosť konštrukcie pre väčšie sklony
 • Možnosť realizácie krovu priamo na stavbe
 • Možnosť úspory financií pri samotnej realizácii krovu využitím pomerne lacnej pracovnej sily, pozor však na nekvalitne odvedenú prácu
 • Nevýhody
 • Klasickou konštrukciou krovu je možné preklenúť bez dodatočných opatrení (podporné stĺpy, nosné steny) vzdialenosti 8 až 10 m
 • Pre nízke sklony je obvykle menej vhodný aj výhodný ako väzníkový krov
 • Pri väčších rozpätiach a tvarovo zložitejších krovoch je obvykle drahší ako väzníkový krov
 • Väčšia spotreba reziva
 • Väčšie zaťaženie nosných konštrukcií stavby
 • Náročnosť na ľudskú prácu

Chcete nás kontaktovať?